Kategorie

Body Language


  • Kod: FT0116
  • Producent: For Tune (PL)
  • Kod producenta: 5906395808168
  • Wykonawca: Michał Wierba Project
  • Nośnik: CD
  • Instrument lidera: piano
  • Cena: 39,99 zł
  • Poleć produkt

Fusion Jazz/Modern Jazz
premiera polska:
2016-11-12
kontynent: Europa
kraj: Polska
opakowanie: plastikowe etui
opis:

Liner notes:
Przestrzeń muzyczna, z którą spotkamy się na co dzień, w swym jakże nieograniczonym bogactwie, dostaje kolejny wspaniały prezent. Potencjał młodego, zaskakującego i złożonego języka, w którym mieszają się plany i warstwy, będące jednocześnie licem i ruchomym tłem. W wydawałoby się typowo pianistycznych zabiegach zamiany funkcji rejestru, przesuwania frazy, jak i akcentowania jej w nieoczekiwanym momencie, kompozycja i jej sekcyjne wykonanie nabiera wspaniałych orkiestrowych cech. Obecność koloru zmieszanych ze sobą faktur fortepianu, kontrabasu w często przenikających się pięknych melodiach i znakomicie wyważonych perkusjonaliów tworzy bardzo ciekawy, strukturalny kształt, w temacie i solach stanowiąc zwartą, mimo wielu dekonstrukcji kompozycję. Młody, utalento-wany kompozytor, aranżer i pianista Michał Wierba dodaje nam właśnie czegoś świeżego i zdrowego do tego jazzowego tygla. Doskonalił swe umiejętności pod okiem wybitnych polskich pianistów jazzowych, by teraz rozwijać skrzydła w kolejnych wzlotach, ukazując kształtujący się osobisty, artystyczny horyzont.
Marek Bałata

Liner notes:
Musical space of the sort we encounter on a daily basis, in its truly unlimited abundance, receives another wonderful gift. The potential of a young, surprising and intricate language in which planes and layers interweave, at once the focus and a moving background. In what would seem typically pianistic measures of changing the function of the register, shifting the phrase, as well as accenting it at an unexpected moment, a composition and its sectional performance acquire incredible, orchestral qualities. The presence of colors of the intermixed textures of piano and bass, in often mutually penetrating beautiful melodies, with superbly balanced elements of percussion create a very interesting structural outline, making for an articulate composition in the theme and solos, despite multiple deconstructions. The young and talented composer, arranger and pianist Michał Wierba is adding something quite new and fresh to this jazz melting pot for us. He has perfected his abilities under the eye of outstanding Polish jazz pianists, to spread his wings now in subsequent flights, revealing an emergent personal artistic horizon.
by Marek Bałata

muzycy:
Michał Wierba – piano
Maciej Sikała - saxophones: tenor & soprano
Jakub Dworak – bass
Arek Skolik – drums
Bogusz Wekka – percussion

utwory:
1. Wiosna 05:26
2. Riddlemaster 08:09
3. St James Infirmary 06:54
4. Sno' Peas 04:46
5. Gaia 07:29
6. It's Always Night 07:33
7. Sirabhorn 06:27
8. Summertime 05:00
9. I Can Make the World Dance 07:58

Obrazek 1

Obrazek 1


Obrazek 1


Obrazek 1


partner wydawnictwa: