Kategorie

Johann Heinrich Dahlhof: Stil Polonaise


  • Kod: AYCD03
  • Producent: Ayros
  • Kod producenta: 5902768283082
  • Wykonawca: Orkiestra Czasów Zarazy
  • Nośnik: CD
  • Kompozytor: Johann Heinrich Dahlhof (1704-1764)
  • Cena: 59,99 zł
  • Poleć produkt

Muzyka Barokowa
premiera polska:
2018-08-13
opakowanie: digipackowe etui
opis:

opis wydawcy:
Najnowsza płyta Orkiestry Czasów Zarazy nosi tytuł "Stil Polonaise", i zawiera utwory pochodzące ze zbiorów Nilsa Denckera, szwedzkiego muzykologa, badającego w latach 30. XX wieku archiwa w Polsce i innych krajach bałtyckich.
Kopie archiwów wykonane przez Denckera uratowały przed zapomnieniem bezcenne utwory w stylu polskim, z których znacząca część wykonywana była na prawie zapomnianych już dzisiaj koźle polskim i koźle wielkim.

Kolekcja J. H. Dahlhoffa jest największym zbiorem XVIII wiecznej, tanecznej muzyki popularnej w krajach niemieckojęzycznych. Johann Heinrich Dahlhoff (1704-1764) był wiejskim muzykiem, prawdopodobnie skrzypkiem, z westfalskiej wioski Dniker. Pełnił tam funkcję kościelnego w miejscowym zborze ewangelickim. Do jego obowiązków należała zaś również organizacja rozrywek dla miejscowej wspólnoty, co sprowadzało się głównie do aranżowania zabaw tanecznych oraz dostarczania i wykonywania stosownego repertuaru. W ten sposób, w ciągu kilku dziesięcioleci, powstał zbiór złożony z kilku tysięcy melodii tanecznych spisanych później przez syna Johanna Heinricha – Johanna Dietricha.

Cała kolekcja złożona jest z 10 tomów (przeszło 1400 stron) i przechowywana jest w Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz w Berlinie. Tym co zwraca uwagę w zbiorze Dahlhoffa jest pokaźna liczba Polonezów (org. Polonoise) i Tańców Polskich (Polnischer Tanz). Wraz z Menuetani i Tańcami Niemieckimi stanowiły one podstawę repertuaru tamtejszych muzykantów. Zbiór Dahlhoffa świadczy więc o rozprzestrzenianiu się muzycznego stylu polskiego w środowiskach plebejskich, nawet w miejscach położonych dość daleko od obszarów bezpośredniego oddziaływania kultury polskiej. Być może znaczenie miała tu działalność wędrownych dudziarzy i skrzypków polskich czy naśladownictwo wzorców z obszaru kultury dworskiej i mieszczańskiej, na co wpływ miała polityka kulturalna zasiadających na polskim tronie Sasów. Korona polska była chlubą dynastii, tym co wyróżniało ją spośród szeregu innych książąt niemieckich, zaśśrodkiem, którego chętnie używali dla podkreślenia swej godności była polska kultura. Król August Mocny wydał nawet dekret, w którym nakazywał, aby każdy bal, tak w Polsce jak i w Saksonii, otwierać polonezem. Sam król chętnie taniec prowadził, czy to z żoną czy z jedną ze swoich wielu kochanek.

Polonezy ze zbioru J. H. Dahlhoffa (i tylko one) zostały skopiowane przez Nielsa Denckera (1887-1963), szwedzkiego badacza folkloru, pracownika Asa folkhögskola w Sköldinge. W swojej pracy badawczej zajmował się on głównie muzyką tradycyjną. Dokonywał nagrań repertuaru muzyków wiejskich. Dencker, świadomy polskich źródeł muzyki szwedzkiej, w latach 1931-32, dokonał szeroko zakrojonej kwerendy archiwów muzycznych na terenach (historycznej) Rzeczpospolitej oraz państw związanych z nią więzami kulturowymi bądź lennymi, jak Inflanty, Gdańsk, Prusy Książęce, Pomorze, Meklemburgia. Oryginalne (w tym polskie) zapisy nutowe, których kopie sporządził Dencker zostały utracone w toku działań wojennych. Dotyczy to też manuskryptu Ms 4023. Według posiadanej wiedzy, jedynym śladem po powyższym zbiorze jest kopia wszystkich Tańców Polskich wykonana przez szwedzkiego badacza, dostępna obecnie w zbiorach szwedzkich. Notatki Denckera więc, stanowią obecnie unikalne świadectwa nieznanych polskich, bądź inspirowanych polskim idiomem, tańców i melodii. Manuskrypt Ms 4023, będący do końca II wojny światowej w posiadaniu Stadtbibliothek Danzig, zawiera około 140 Tańców Polskich i około 200 Menuetów.

Editor's Info:
J.H. Dahlhoff’s collection is by far the biggest compilation of XVIIIth century popular dance music in German-speaking countries. Johann Heinrich Dahlhoff (1704-1764) was himself a village musician, most probably a fiddler, from a village of Dniker, Westphalia, where he served as a churchwarden in an Evangelical church. Among his duties there was being in charge of an entertainment for local gathering, which usually came down to dance parties, where he picked and performed a suitable repertoire. This way, in the course of few decades, a collection was born, consisting of a couple of thousands of dance melodies, written down later on by his son – Johann Dietrich. A whole set, comprised of 10 volumes (over 1400 pages) is kept in Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz in Berlin.

Polonaises from Dahlhoff’s collection (and only those) were copied by Niels Dencker (1887-1963), Swedish folklorist, teacher at Asa folkhögskola in Sköldinge. In his research, he worked mainly on traditional music. He did extensive recordings of folk musicians. Dencker, aware of Polish roots of Swedish traditional music, in 1931-32 did an extensive research of music archives on historical territory of Rzeczpospolita and her fiefdoms like Livonia, Gdansk, Prussia Duchy, Pomerania or Mecklenburg.

Dencker’s manuscript Ms 4023 is the biggest collection of Polish dances from first half of XVIII century from the lands of Rzeczpospolita.


"Music in the time of the plague": The name of the project and the ensemble refers to this tragic time. For the Polish people the beginning of the 18th century was a time of lush diversity of musical culture. On the other hand – and perhaps above all – it was the “time of the plague.” Life is a joyous procession of dance but let us not lose sight of the quirks of fate and our inevitable end.

muzycy:
Paweł Iwaszkiewicz - Flute
Witek Broda - Violin
Piotr Wawreniuk - Trombone
Maciej Kaziński - Gamba
Mirosław Feldgebel - Harpsichord
Olena Yeremienko - Violin

utwory:
1. Johann Heinrich Dahlhof: 79 Polonoise nach Blitz, 43 Polonoise, 45 Polonoise Tantz (04:34)
2. Johann Heinrich Dahlhof: Tanic 124, Tanic 64 (03:47)
3. Johann Heinrich Dahlhof: Tanic 128, Tanic 102 (04:02)
4. Johann Heinrich Dahlhof: Tanic 153, Tanic 123, Tanic 105 (05:17)
5. Johann Heinrich Dahlhof: Tanic 45, Tanic 108 (04:35)
6. Johann Heinrich Dahlhof: Tanic 134, Tanic 119 (06:15)
7. Johann Heinrich Dahlhof: Tanic 122 (02:09)
8. Johann Heinrich Dahlhof: Tanic 103, Tanic 132 (04:18)
9. Johann Heinrich Dahlhof: Tanic 120, Tanic 88 (04:41)
10. Johann Heinrich Dahlhof: Tanic 97, Tanic 126 (03:48)
11. Johann Heinrich Dahlhof: Tanic 121, Tanic 127 (05:37)
12. Johann Heinrich Dahlhof: 66 Polonaise, 102 Polonaise, 126 Polonaise (03:39)

total time - 52:49
wydano: 09-07-2018
more info: www.ayros.eu

Obrazek 1

Obrazek 1


Obrazek 1


Obrazek 1


partner wydawnictwa: