Kategorie

Reborn - The Voice Of Suka


  • Kod: FT0110
  • Producent: For Tune (PL)
  • Kod producenta: 5906395808014
  • Wykonawca: Maria Pomianowska
  • Nośnik: CD
  • Cena: 39,99 zł
  • Poleć produkt

Folk/Muzyka tradycyjna
premiera polska:
2016-09-16
kontynent: Europa
kraj: Polska
opakowanie: plastikowe etui
opis:

Opis wydawcy:
Jesteśmy świadkami powrotu do brzmienia zapomnianych instrumentów muzycznych. W moim odczuciu to jeden z elementów procesu odnajdowania tożsamości kulturowej i przywracania zagubionej, naturalnej hierarchii wartości. Na fali tych poszukiwań przed ponad dwudziestu laty – wsparta ogromną wiedzą Ewy Dahlig- -Turek i mistrzowską ręką lutnika Andrzeja Kuczkowskiego – podjęłam się nie lada wyzwania: rekonstrukcji sposobu gry na zapomnianych staropolskich fidelach kolanowych: suce biłgorajskiej, suce mieleckiej i fideli płockiej. Wielkim wzbogaceniem procesu odtwórczego okazała się przyjaźń i wymiana doświadczeń ze Zbigniewem Butrynem – ludowym muzykiem z Janowa Lubelskiego, który podjął się rekonstrukcji suki biłgorajskiej ze znaczka pocztowego. Płyta, którą Państwu oddaję, to moje muzyczne kartki z podróży. Kompozycje własne, które od lat pisałam „do szuflady”. Dawno temu w Indiach zrozumiałam, że cała muzyka została już dawno skomponowana i znajduje się w miejscu poza czasem i przestrzenią. My artyści tworząc ją, w istocie odkrywamy tylko coś, co już istnieje, tak jak podróżnik odkrywa nowe lądy. Wydobywamy to z potencjalności i materializujemy. Klimaty tradycyjnej muzyki polskiej, echo melodii perskich, indyjskich czy skandynawskich, rytmy Radżastanu i Dalekiego Wschodu odcisnęły się w moim sercu jak pieczęć. Trzydzieści lat podróży po wszystkich kontynentach uświadomiło mi, że proste staropolskie instrumenty potrafią „rozmawiać” we wszystkich językach świata. Posłuchajcie ich odrodzonego dźwięku. Alfabetu XXI wieku.
(Dr hab. Maria Pomianowska)

Editor's info:
We're witnessing a return to the sounds of forgotten musical instruments. My perception is that this is one of the elements in a process of rediscovering cultural identity, and of restoring a natural hierarchy of values. Building on research that, for over 20 years, has had the support of Ewa Dahlig-Turek's vast knowledge, and the masterful hand of luthier Andrzej Kuczkowski, I undertook a challenge of no mean proportions: to recreate the playing techniques used on forgotten, old Polish knee-supported fiddles – the Bilgoray suka, the Mielec suka, and the Plock fiddle. The process of replication has been greatly enriched by my friendship and exchange of experiences with Zbigniew Butryn, a folk musician from Janów Lubelski who undertook the reconstruction of a Bilgoray suka on the basis of an image from a postage stamp. The album I'm presenting to you is comprised of musical post cards of mine – original compositions that, for years, I've written and simply 'filed away'. Quite some time ago, while in India, I understood that music, in its entirety, has already been composed long ago, and resides in a place that is beyond space and time. In creating it, we artists are essentially just discovering something that already exists, much like an explorer uncovers new territories. We simply extract it from potentiality, and materialize it. The climates of traditional Polish music, reverberations of Persian and Indian melodies, and rhythms of the Middle and Far East have all made impressions on my heart, like a signet. Thirty years of traveling throughout all of the continents has taught me that simple, old Polish instruments are capable of conversing in all the languages of the world. Listen here to their sound, reborn – an alphabet for the 21st century.
(Dr hab. Maria Pomianowska)

muzycy:
Maria Pomianowska - vocal, Bilgoray suka, Plock fiddle
Aleksandra Kauf - vocal, Bilgoray suka, Mielec suka
Iwona Rapacz - bass suka
Patrycja Napierała - percussionalities

goście:
Piotr Malec - tabla (11)
Marta Sołek - accompanying suka (12)
Bartek Pałyga - folk bass (12)

utwory:
1. Step
2. Wind
3. Rainbow
4. Ocean
5. Valley
6. Island
7. Fiord
8. Forest
9. River
10. Desert
11. Monsoon
12. Służyłem ja Tobie

wydano: 2015-09-11

Obrazek 1

Obrazek 1


Obrazek 1


Obrazek 1


partner wydawnictwa: