Kategorie

Regulamin


Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.)  Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku html.

Sklep internetowy Multikulti.com, działający pod adresem http://www.multikulti.com, prowadzony jest przez spółkę Multikulti Project S.C., z siedzibą przy ul. Katowickiej 31/7, (61-131) Poznań, założoną przez Toamasza Konwenta oraz Wawrzyńca Mąkinię, wpisanych do rejestru przedsiębiorców Prezydenta Miasta Poznania, NIP 782-23-43-669, REGON 300196442.

Kontakt ze Sklepem - za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-sklep@multikulti.com; telefonicznie: +48 61 855 71 03, +48 601 520 857, +48 605 947 385; pisemnie na adres: Multikulti Project S.C., ul. Stary Rynek 52B (61-772) Poznań.

 

Słowniczek:

Sklep - prowadzony przez spółkę Multikulti Project S.C. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.multikulti.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;

Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;

Konsultant - osoba obsługująca Klienta, porozumiewająca się z konsumentem telefonicznie, za poczty elektronicznej lub pisemnie;

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące min. do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat;

Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;

Treść Cyfrowa - treść w rozumieniu art 2 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. poz. 827)

Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);

Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

 

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie Multikulti.com.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę internetową www.multikulti.com, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS

Procesor: 1 GHz

RAM: 1 GB pamięci RAM

Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca

Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768

Sterowanie: klawiatura, mysz

Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s

Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10)

3. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto Klienta, należy uruchomić stronę internetową: http://www.multikulti.com/user/loginUser i wypełnić formularz, w tym podać adres email i określić hasło do konta. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych.

4. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów u dostawców Sklepu.

5. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

wyboru zamawianych towarów lub usług,

wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.

6. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego regulaminu Sklepu. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą. Do przesyłki zawierającej towar dołączony jest paragon lub imienna faktura VAT (na życzenie klienta).

7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wskazanej w pkt 4 powyżej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.

8. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w pkt 4 powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;

anulowanie całości zamówienia;

Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem - Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.

9. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

II. Zmiany w zamówieniach.

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "historia zamówień". Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach pomocy lub telefonicznie.

2. Zmiany zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu na stronach Pomocy po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.

 

III. Ceny towarów.

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

podawane są w złotych polskich,

zawierają podatek VAT,

nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,

nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

4. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

 

IV. Czas realizacji zamówienia.

1. Sklep nie podaje na stronie dostępności towaru. Zamówienie na towary jest wysyłane po skompletowaniu dostępnych towarów zamówienia. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta.

2. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:

za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

3. Do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone tylko przez Pocztę Polską.

4. Do krajów poza Unią Europejską zamówienie jest dostarczane tylko przez Pocztę Polską.

5. Ze względu na rodzaj towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy, o czym Klient będzie poinformowany.

6. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

 

V. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

płatność przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,

przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep (w przypadku płatności kartą płatniczą należność pobierana jest w chwili złożenia zamówienia). Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu,

2. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep (więcej informacji). Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

3. W przypadku wybranych towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.

 

VI. Reklamacje.

1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie przy użyciu formularza kontaktowego. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

2. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu:

Multikulti Project S.C.

ul. Stary Rynek 52B

(61-131) Poznań

Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.

3. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy.

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres:

Multikulti Project S.C.

ul. Stary Rynek 52B

(61-131) Poznań.

2. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Przy odstąpieniu od umowy następuje zwrot całej kwoty konsumentowi, chyba że klient wybrał inny sposób przesyłki niż najtańszy.

5. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

 

VIII. Zwrot należności Klientom.

1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.

2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem, a następnie za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

 

IX. Dane osobowe.

1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Multikulti Project S.C.  oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

4. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. Ochrona danych osobowych.

 

X. Postanowienia końcowe.

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Multikulti Project S.C.

2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

5. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku do odwołania.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.multikulti.com. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

9. Zapraszamy do korzystania ze stron Pomocy, gdzie przedstawiliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Klientów pytania.

jak zamawiać realizacja zamówień     ceny     dostawa     czas oczekiwania     odbiór towaru     pytania


 

Krok po kroku (jak zamawiać)

1. Przy wybranych wydawnictwach kliknij ikonę koszyka.
2. Po skończonych zakupach kliknij na górze głównej strony ikonę "Twój Kosz"
3. Następnie kliknij na dole ikonę [zamawiam, dalej]
4. Następnie w danych bilingowych należy wypełnić wszystkie pola oznaczone tłustym drukiem
5. Następnie kliknij na dole ikonę [dalej]
6. Następnie kliknij ikonę: [zamów za zaliczeniem pocztowym] lub [płatność
kartą] lub [płatność przelewem]

Realizacja zamówień

Przy wybranych wydawnictwach kliknij ikonę koszyka.
Po skończonych zakupach kliknij na górze głównej strony ikonę "Mój Koszyk" i potwierdź zamówienie wpisując swoje dane do przygotowanych formularzy. System przydziela każdemu zamówieniu kod kontrolny i wysyła na twój adres elektroniczny potwierdzenie zamówienia. Rościmy sobie prawo do telefonicznego sprawdzenia kodu zamówienia zwłaszcza w przypadku pierwszego zakupu - dlatego prosimy o podawanie numerów telefonów.

Ceny

Ceny podane przy wydawnictwach zawierają podatek VAT [0%, 5%, 8%, 23%]. Do podsumowania koszyka wystarczy dodać koszt przesyłki.

Dostawa

Zamówione wydawnictwa na terenie Polski wysyłamy pocztą polską
- przy płatności za pobraniem:
1. jeśli wartość przesyłki (nie zamówienia) przewyższa wartość 250,00 zł wysyłamy ją na koszt własny
2. jeśli wartość przesyłki nie przewyższa wartość 250,00 zł wysyłamy ją na koszt odbiorcy (10,50 zł).
- przy płatności przelewem i kartą płatniczą:
1. jeśli wartość przesyłki (nie zamówienia) przewyższa wartość 250,00 zł wysyłamy ją na koszt własny
2. jeśli wartość przesyłki nie przewyższa wartość 250,00 zł wysyłamy ją na koszt odbiorcy (5,00 zł).

Formularz zamówienia automatycznie podlicza kwotę.

Czas oczekiwania

Nie powinien przekroczyć jednego tygodnia. Przy otrzymaniu zamówienia do godz. 14.00 paczkę wysyłamy w tego samego dnia, jeśli zamówienie dotrze do nas po godz. 14.00 paczkę wysyłamy następnego dnia pierwszą sesją wysyłkową [godzina 10.00]. Jednak Poczta Polska przyjmuje reklamacje, w przypadku nie dostarczenia przesyłki, dopiero po dwóch tygodniach od daty nadania [przesyłki krajowe]. Na szczęście takie opóźnienia zdarzają się niezmiernie rzadko.


Odbiór towaru

Paczkę najlepiej otwierać w obecności listonosza i w przypadku niezgodności zawartości paczki z zamówieniem lub uszkodzenia towaru spisać protokół. Poczta ma ustalone w takich wypadkach procedury.


Pytania prosimy wpisywać do formularza zamówień (ostatnia rubryka), bądź kierować na adres e-sklep@multikulti.com
lub pod numerami telefonów: +48 61 855 71 03, +48 601 520 857, +48 605 947 385  
Regulamin zakupów obowiązujący do 24.12.2014 r.


Sklep internetowy Multikulti Project, działający pod adresem multikulti.com, prowadzony jest przez: Multikulti Projekt S.C., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Katowickiej 31/7, nr NIP 782-43-23-669, nr Regon 300196442.

Słowniczek:
Sklep - sklep internetowy działający pod adresem www.multikulti.com, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy;
Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;
Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotycząc-e wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne, lub na poczcie;
Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Pay-Pal lub innych systemów płatności on- Line;

Przyjmowanie i realizacja zamówień
1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.multikulti.com
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.multikulti.com. Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.
3. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.
4. W zamówieniu Klient dokonuje:
* wyboru zamawianych towarów
* oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
* wyboru sposobu płatności

5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
6. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych zgodnie z procedurą opisaną w dziale V Formy płatności i nadpłaty.
7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
8. Do każdego zamówienia wystawiana jest paragon lub faktura VAT - w zależności od życzenia Klienta.

I. Zmiany w zamówieniach
1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z biurem Multikulti Project e-mailem pod adresem esklep@multikulti.com, telefonicznie pod numerem +48 61 855-71-03. Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta.
3. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.

II. Ceny towarów
1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
3. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

III. Czas realizacji zamówienia
1. Sklep nie podaje na stronie internetowej dostępności towarów w magazynie ani przewidywalnego czasu realizacji zamówienia. Większość towarów z oferty Sklepu wysyłana jest w terminie dwóch dni roboczych; pozostałe - w zależności od dostępności towarów u dostawców Sklepu
2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta
3. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski:

1. Sposoby i czas dostawy w Polsce:
* Poczta Polska, przewidywany czas dostawy:
przesyłka priorytetowa 2 dni robocze,
przesyłka ekonomiczna 3-5 dni roboczych
Usługa wykonywana jest przez Pocztę Polską na podstawie "Regulaminu świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym" oraz ustawy "Prawo pocztowe", odpowiednich rozporządzeń i aktów wykonawczych
* firma kurierska, przewidywany czas dostawy, 1 dzień roboczy
Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę lub firmę kurierską.

2. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Unii Europejskiej:
* Poczta Polska: przesyłka ekonomiczna, przewidywany czas dostawy 10 dni roboczych,
* firma kurierska: przewidywany czas dostawy 2-5 dni roboczych
Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę lub firmę kurierską.

3. Sposoby i deklarowany przez przewoźnika czas dostawy poza Unię Europejską:
* Poczta Polska:
- przesyłka ekonomiczna, przewidywany czas dostawy 2-6 tygodni,
- przesyłka priorytetowa, przewidywany czas dostawy 1-2 tygodnie,
- przesyłka kurierska POCZTEX, przewidywany czas dostawy 2-4 dni robocze.
Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

IV. Formy płatności i nadpłaty
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
* płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta,
* przelew elektroniczny, bankowy lub karta kredytowa (w przypadku płatności kartą kredytową należność blokowana jest na karcie w chwili wystawienia złożenia zamówienie). Przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

2. Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane wyłącznie kartą kredytową online za pośrednictwem operatora płatności (należność pobierana jest w chwili złożenia zamówienia) lub poprzez system płatności PayPal (należność jest pobierana w chwili potwierdzenia transakcji przez PayPal).

3. W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie: "płatność przy odbiorze" wobec Klienta, który nie odbierze wysłanego zamówienia płatnego przy odbiorze, dostarczanego przez pocztę. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty Klient może korzystać z następujących form zapłaty: przelew elektroniczny, bankowy, PayPal lub karta kredytowa. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia z formą dokonania zapłaty przelew elektroniczny, bankowy lub karta kredytowa. Po nie odebraniu przez Klienta drugiej przesyłki nie ma już możliwości przywrócenia fromy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze".

5. W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione towary obowiązują następujące zasady zwrotu nadpłat:
* jeżeli nadpłata przekracza kwotę 5,00 (słownie: pięć) złotych Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakupy w Sklepie lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty. Zwrot nadpłaty następuje przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta. Ze względu na bezpieczeństwo środków pieniężnych Klienta polecenie zwrotu nadpłaty może nastąpić po otrzymaniu decyzji od Klienta drogą mailową wysłanego z konta e-mail zarejestrowanego w Sklepie jako nazwa konta Klienta (tzw login). Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.
* jeżeli nadpłata wynosi więcej niż 1 (jeden) zł i jest mniejsza lub równa 5 (pięć) zł kwoty te mogą być wykorzystane przez Klienta na zakupy w Sklepie.
* jeżeli nadpłata wynosi mniej lub równa jest 1 (jeden) zł może być wykorzystana na zakupy w Sklepie w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od powstania nadpłaty.
W każdym przypadku powstania nadpłaty Klient może otrzymać zwrot gotówki w kasie Sklepu po uprzednim umówieniu terminu z biurem Multikulti Project. Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem poczty.

V. Reklamacje
1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).
3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
* wad fabrycznych,
* uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
* niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu
W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną pod adresem sklepu:
Multikulti Project S.C.; Stary Rynek 52B, 61-772 Poznań
Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę zakupową opisaną na odwrocie jako "reklamacja". Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
5. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

VI. Prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka. Płyty CD, płyty DVD oraz produkty kosmetyczne muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko).
2. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem lub fakturą z adnotacją "zwrot" na odwrocie.
3. Sklep zobowiązany jest zwrócić całość kosztów poniesionych przez kupującego w związku z zamówieniem (kwota równa sumie ceny towaru i kosztów wysyłki DO klienta - koszty przesyłki zwrotnej ponosi kupujący). [zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.)]
Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych zgodnie z zasadami zwrotu nadpłat opisanymi w Dziale V "Formy płatności i nadpłaty". Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
Przypominamy, że ocena zawartości artystycznej danego wydawnictwa nie jest podstawą ani do zwrotu towaru ani do reklamacji.

VII. Dane osobowe
1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Multikulti Project oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
Ochrona danych osobowych.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Multikulti Projekt S.C. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką paragonu lub faktury VAT.
2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
5. W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia Działu VII niniejszego Regulaminu "Prawo odstąpienia od umowy".
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01-07-2011.
7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie multikulti.com. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
jak zamawiać realizacja zamówień     ceny     dostawa     czas oczekiwania     odbiór towaru     pytania
 

Krok po kroku (jak zamawiać)

1. Przy wybranych wydawnictwach kliknij ikonę koszyka.
2. Po skończonych zakupach kliknij na górze głównej strony ikonę "Twój Kosz"
3. Następnie kliknij na dole ikonę [zamawiam, dalej]
4. Następnie w danych bilingowych należy wypełnić wszystkie pola oznaczone tłustym drukiem
5. Następnie kliknij na dole ikonę [dalej]
6. Następnie kliknij ikonę: [zamów za zaliczeniem pocztowym] lub [płatność
kartą] lub [płatność przelewem]

Realizacja zamówień

Przy wybranych wydawnictwach kliknij ikonę koszyka.
Po skończonych zakupach kliknij na górze głównej strony ikonę "Mój Koszyk" i potwierdź zamówienie wpisując swoje dane do przygotowanych formularzy. System przydziela każdemu zamówieniu kod kontrolny i wysyła na twój adres elektroniczny potwierdzenie zamówienia. Rościmy sobie prawo do telefonicznego sprawdzenia kodu zamówienia zwłaszcza w przypadku pierwszego zakupu - dlatego prosimy o podawanie numerów telefonów.

Ceny

Ceny podane przy wydawnictwach zawierają podatek VAT [0%, 5%, 8%, 23%]. Do podsumowania koszyka wystarczy dodać koszt przesyłki.

Dostawa

Zamówione wydawnictwa wysyłamy pocztą polską
- przy płatności za pobraniem:
1. jeśli wartość przesyłki (nie zamówienia) przewyższa wartość 250,00 zł wysyłamy ją na koszt własny
2. jeśli wartość przesyłki nie przewyższa wartość 250,00 zł wysyłamy ją na koszt odbiorcy (10,50 zł).
- przy płatności przelewem i kartą płatniczą:
1. jeśli wartość przesyłki (nie zamówienia) przewyższa wartość 250,00 zł wysyłamy ją na koszt własny
2. jeśli wartość przesyłki nie przewyższa wartość 250,00 zł wysyłamy ją na koszt odbiorcy (5,00 zł).

Formularz zamówienia automatycznie podlicza kwotę.

Czas oczekiwania

Nie powinien przekroczyć jednego tygodnia. Przy otrzymaniu zamówienia do godz. 14.00 paczkę wysyłamy w tego samego dnia, jeśli zamówienie dotrze do nas po godz. 14.00 paczkę wysyłamy następnego dnia pierwszą sesją wysyłkową [godzina 10.00]. Jednak Poczta Polska przyjmuje reklamacje, w przypadku nie dostarczenia przesyłki, dopiero po dwóch tygodniach od daty nadania [przesyłki krajowe]. Na szczęście takie opóźnienia zdarzają się niezmiernie rzadko.


Odbiór towaru

Paczkę najlepiej otwierać w obecności listonosza i w przypadku niezgodności zawartości paczki z zamówieniem lub uszkodzenia towaru spisać protokół. Poczta ma ustalone w takich wypadkach procedury.


Pytania prosimy wpisywać do formularza zamówień (ostatnia rubryka), bądź kierować na adres e-sklep@multikulti.com
lub pod numerami telefonów: +48 61 855 71 03, +48 601 520 857, +48 605 947 385  


Obrazek 1

Obrazek 1


Obrazek 1


Obrazek 1


partner wydawnictwa: